Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 20. mája 1999

Všetci svätí kladú sa k Tvojim nohám, budú sa učiť z Tvojich slov. Tento príbeh by bol dobrý námet na sci-fi. Ale Filipove „cestovanie“ Pán Boh nariadil kvôli dvoranovi! Našim príkladom je dvoran a nie Filip. Dvoran mal túžbu modliť sa. Podnikol kvôli tomu namáhavú a dlhú cestu. Cestovanie využil na čítanie Biblie, čítal nahlas a dlho (v. 30). Čítal ďalej, hoci nerozumel všetkému. Ale Pán Boh v pravý okamih zariadil všetko tak, aby porozumel a bol pripravený uveriť. A aj po 2000 rokoch je v Etiópii živá cirkev Pána Ježiša. Máš aj Ty takúto túžbu poznať a rozumieť pravdám Božím? Ak máš, buď v tom vytrvalý, ako ten etiópsky eunúch a aj po Tebe ostane niečo živé. Rodina, zbor, alebo niekto, s kým sa stretneš v nebi a budete sa spolu tešiť, ako ten dvoran.