Slovak Czech English German Polish

Piatok, 21. mája 1999

Všetky národy, ktoré si utvoril, prídu sa ti pokloniť, Pane, a uctiť tvoje meno. Pilát sa pýtal Ježiša: „Kto vlastne si? Mám moc s tebou urobiť, čo chcem. Môžem ťa dať popraviť, alebo omilostiť.“ „Som Kráľ a mimozemšťan. Všetko je riadené odtiaľ a aj tebe je odtiaľ daná táto moc.“ Zmätený Pilát odchádzal s otázkou: „Čo je vlastne pravda“. - Vieš si milý priateľ predstaviť Piláta, Hitlera, Stalina, Husaina, Beatles… ako kľačia pred Ježišom a vyznávajú, že On je Pán? Armáda porazených, ktorí musia uznať, že Ježiš je Pán. Pridaj sa teraz na stranu víťaza nad smrťou, hriechom a peklom a vyznaj sám za seba, že Ježiš je Pán. Lebo to je, bola a bude vždy pravda.