Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 23. mája 1999

Hospodin, môj Boh bude s tebou. Nezanechá ťa, ani ťa neopustí, kým sa neukončia všetky práce pre službu pri dome Hospodinovom. „Chcem vidieť Boha,“ hovorí mi známy. „Aj ja,“ odpovedám, „a ja ho uvidím, lebo som na ceste k Nemu.“ Musel som mu vysvetliť, že všetko má svoj začiatok, pokračovanie a potom záver. „Chceš vidieť prezidenta a to hneď? To sa predsa nedá! Musíš si dohodnúť stretnutie, cestovať a potom ho uvidíš.“ Aj chápanie a pochopenie všetkých vecí má začiatok, stred a ukončenie! O Bohu nám všetko vysvetlil Pán Ježiš (Ján 1,18; Kol 2,2) a sľúbil, že Ho raz uvidíme. Začni dnes celým srdcom hľadať Boha, On ťa hľadá už dávno a raz Ho uzrieš svojimi očami. To bude ten najkrajší a trvalý zážitok v tvojom živote.