Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 24. mája 1999

Ja spĺňam slová svojich sluhov a uskutočňujem radu svojich poslov. Za zvláštnych okolností som sa spriatelil s nenápadným človekom. Bolo to pri jednej studničke a mali sme na autách rovnakú ŠPZ zo vzdialeného okresu. Hovoril mi: „Príďte za mnou, ak budete niečo potrebovať!“ Bol náčelníkom divízie krajského mesta! Mne, vtedy civilovi, to nič nehovorilo. Začal som to chápať, až keď som ho navštívil na štábe. Vojaci a dôstojníci stáli pred ním v pozore a báli sa aj jeho pohľadu. Uniforma plukovníka a jeho funkcia vzbudzovali autoritu a rešpekt. Po dlhšom čase som ho zase náhodou stretol medzi blokmi. Bol v teplákoch a vysypával smeti. Aký obrovský rozdiel, keď bol v štábe v uniforme a potom v teplákoch pri smetných kontajneroch. - Uniforma Božích detí je moc Ducha Svätého k svedectvu o Božích pravdách. Ak svedčíš len vo svojej sile, nič sa nedeje, ale ak žiješ a svedčíš v Božej moci, On „spĺňa a uskutočňuje“.