Slovak Czech English German Polish

Utorok, 25. mája 1999

On bude pokojom. Človek je tvor hľadajúci. Od malička všetci čosi hľadáme. Hovoríme o šťastí, spokojnosti, pokoji. Mnohí všelijako skloňujú aj slovo osud. A do káry tohoto hľadania zapájame všetky svoje sily. Všetci to tak predsa robia. My nemôžeme byť iní. Ba pokúšame sa možno byť ešte usilovnejší, aby sme to všetko čím skôr dosiahli. No sotva si pritom stačíme uvedomiť to, že cieľ, ku ktorému sa chceme priblížiť, je nám (napriek nášmu úsiliu) vždy vzdialený a vôbec sa nepribližuje. Ľudské rady zlyhávajú, hoci hovoria o ešte plnšom nasadení pre tieto veci. Božia rada znie: Zastaň! Neutekaj! Tvoj cieľ je tu! Otvor svoje srdce a pochop, že sú veci, ktoré prevyšujú každý rozum. Teda aj tvoj rozum.