Slovak Czech English German Polish

Streda, 26. mája 1999

Preto mu dám podiel s veľkými a s mocnými sa bude deliť o korisť, pretože obetoval svoj život na smrť. Slová: "veľkí a mocní" sú nám veľmi sympatické. My totiž túžime po tom, čo sa za nimi skrýva. Túžime mať podiel s veľkými a mocnými a preto robíme všeličo v tomto svete, aby sme sa k tomuto „dobrému“ podielu dostali. Aby sa k dobrému podielu dostali naše deti. Čo všetko sme ochotní obetovať pre takúto korisť? A komu? No v pravde je len Jeden, ktorému bola daná všetka moc a sláva. Ktorému za podnož boli daní všetci mocní a veľkí – živí i mŕtvi. A On túto korisť nemá pre seba, ale pre teba. Drží ju pevne vo svojich rukách, aby ti ju mohol darovať. On pre teba obetoval svoj život na smrť. Ešte vždy chceš mať podiel na Jeho koristi? Alebo ešte vždy budeš zápasiť a hrýzť sa s inými na tomto svete o svoju smiešnu ľudskú korisť?