Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 27. mája 1999

Pre svoje hojné milosrdenstvo neskoncoval si s nimi, neopustil si ich. Keď nás niekto neposlúcha a nám dôjde trpezlivosť, nahneváme sa a poriadne mu to vytmavíme. Ak nás urazí, do smrti mu to nezabudneme. Ak nám ublíži, odplatíme mu to, ako sa patrí. Takto dokážeme skoncovať so svojimi priateľmi, spolupracovníkmi, spolužiakmi i rodinnými príslušníkmi. A hovoríme tomu „spravodlivosť“. Naše miery sú v tomto ohľade často veľmi plytké. Ak by takou mala byť aj miera Božia – potom by sme už nežili. Už dávno by bol Boh s nami skoncoval. Jeho slovo svedčí o tom, že Jeho miera je veľmi hlboká a človek sotva dokáže nazrieť jej na dno. To vyskúšal starozmluvný ľud. No to si môžeš vyskúšať aj ty. Stačí, ak sa pozrieš na svoj život a porovnáš ho s Božou vôľou. No Boh s tebou neskoncoval. Ty si ešte vždy tu a čítaš dnes tieto riadky. To je svedectvo toho, že Božie milosrdenstvo je naozaj hojné a nie skúpe.