Slovak Czech English German Polish

Piatok, 28. mája 1999

Milosťou si viedol ľud, ktorý si vykúpil. Vzdelanie a osveta, to sú dve veci, na ktoré sa ľudia spoliehajú a s ich pomocou sa pokúšajú vyriešiť mnohé svoje problémy sociálne i politické. Vzdelanie a osveta sa považujú za svetlo pre ľudí. Vzdelaní a osvietení ľudia sa potom pokúšajú viesť celú spoločnosť. Vzdelanie a osveta nás priviedli k pochyb-nostiam o veciach, ktoré stoja mimo klasické vzdelanie a mimo osvetu. Vzdelaní a osvietení ľudia - mnohých priviedli k nevere a mravnému úpadku. Nikdy sa to nemalo stať - a predsa sa to stalo... Vzdelaní a osvietení - vedia byť totiž často veľmi krutí a mravne zvetralí. Je preto lepšie dať sa viesť Božou milosťou ako ľuďmi. Lepšie je spoliehať sa na ľútostivého Pána a na Jeho milosrdenstvo. Múdrosť a osveta nevedia nič o milosti zhora!