Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 31. mája 1999

Polámané sú luky silných, klesajúci sa opášu silou. Hovorieva sa, že kto privysoko rúbe, nízko padne. Občas je v lese možné vidieť stromy, ktoré sú bez vrcholcov. Niekto ich odrúbal, ukradol z lesa, aby ich potom mohol na Vianoce ozdobiť, a tešiť sa z krásneho stromčeka za ušetrené alebo aj zarobené peniaze. Je to nečestné a povýšenecké. Čím vyššie sa aj ty na ten obrovský strom vyšplháš a tam začneš rúbať, hrozí ti, že z tej veľkej výšky padneš a tomu budú zodpovedať aj tvoje zranenia, ktoré pri páde obdržíš. - Cez tento príklad sa môžeš aj ty, drahý brat, a drahá sestra pozrieť na život okolo seba, na život, ktorý žiješ ty sám, ty sama. V tvojom okolí je zaiste nejeden príklad honby za niečím, čo svet s láskou a úžasom obdivuje, je i nejeden príklad krachu, či už materiálneho, spoločenského alebo morálneho. Ak sa aj ty práve teraz za niečím bezhlavo rútiš, hrozí aj tebe, že dopadneš veľmi zle, hrozí ti pád i poranenie. S tým rátal veľmi intenzívne Pán Ježiš, ktorý na túto skutočnosť upozorňoval. Videl ju mnohokrát vo svete. Avšak v Jeho slovách: Kto sa povýši, bude ponížený, nie je len tá každodenná pravda, ktorá sa v našom svete stáva tak často skutočnosťou. Je v nich predovšetkým pravda, ktorú zakúsime všetci, pri Jeho veľkom súde. Je preto pre teba lepšie, ak ideš cestou jednoduchosti, cestou, na ktorej je aj mnoho tŕnia, cestou služobníka, ale tvojou odplatou za to nebude hlboký pád, ale nekonečné povýšenie u Pána v nebesiach.