Slovak Czech English German Polish

Utorok, 01. júna 1999

Nebojte sa, nech spevnejú vaše ruky. Je nespornou pravdou, že v dnešnom svete vládne viac nenávisti ako lásky, viac bezohľadnosti ako porozumenia, viac morálnej zvrhlosti ako rešpektovania morálnych i etických princípov. Je toho akosi viac v neporiadku ako v poriadku. Ak máš doširoka otvorené oči, na každom kroku môžeš vidieť, ako tá nemorálnosť vplýva na svet a možno aj na teba. Vieš, že to, čo konáš, nie je správne, ale konáš to ďalej. Vieš, že žiješ vo zvrhlom svete, ale žiješ v ňom ďalej. Vieš, že je to hriešne, ale podvoľuješ sa tomu viac a viac. Akosi si čím ďalej, tým lepšie zvykáš. Možno poznáš, čo hovorí Biblia: „Odplatou za hriech je smrť.“ Nielen tá, ktorá zasahuje túto dočasnosť, ale tá večná. Mrzí ťa to, trápi a nevieš, čo a ako urobiť. Apoštol, ktorý žil niekedy v prvom storočí, poznal tiež tento problém. Poznal ho na sebe, aj na tých, za ktorými prichádzal so zvesťou evanjelia. A poznal aj východisko z tohoto problému. Je ním Pán Ježiš Kristus. Jeho dielo vykúpenia z hriechov na Golgotskom kríži sa týka aj teba. Aj za teba zaplatil. A preto si aj ty súčasťou tohoto Jeho diela. Ježiš ťa oslobodil od všetkej tej nenormálnosti. Aj z teba urobil dielo, stvorené v Ňom na dobré skutky. Aj ty môžeš preto žiť životom podľa Jeho vôle. Životom, ktorý je normálny. Nebráň sa Mu, podriaď sa Mu, a uvidíš, že v tvojom živote zavládne porozumenie, láska, pokoj a morálka, ktorou sa riadil aj On sám.