Slovak Czech English German Polish

Streda, 02. júna 1999

Svojho Ducha som položil na môjho služobníka, opravdové právo prinesie národom. Si veriacim človekom. Kresťanom. Byť veriacim kresťanom, to nie je vlastnosť, ku ktorej by si sa mohol sám dopracovať, to je dar od Pána Boha. Za tento dar musel Pán Ježiš umrieť. Za tento dar sa Pán Ježiš úprimne a vytrvalo modlil, vyprosil Ho pre teba od svojho Otca. Pán Ježiš za teba prosil, aby si nebol iba dobrým človekom, ale aby si bol posväteným. Aby si v sebe nosil časť Božej svätosti a Božej jasnosti. Aby si nebol iba akýmsi odbleskom Toho, komu veríš a patríš, ale aby si Ním bol plne preniknutý. Zaiste uznáš, že je to prekrásny dar, ktorý nikdy nebudeš môcť opätovať, ako sa to obyčajne medzi nami zo slušnosti robieva. Avšak ty nemáš zostať len pasívnym prijímačom. Pán Ježiš prosil za teba u svojho Otca, aby si bol schopným s týmto darom ísť do sveta, byť teda tam, kde patríš, kde ťa Ježiš chce mať aby si svedčil o tomto krásnom dare, ktorý si prijal. Nemusíš sa báť, že zostaneš sám. Je s tebou so svojím Svätým Duchom a skrze Neho ti chce byť blízky i nápomocný. Chce ti dať radu, kde to máš urobiť a ako to máš urobiť. Možno sa ti zdá, že tieto slová sú tak trochu opovážlivé a možno preto narúšajú tvoj pasívny pokoj. Ale nemýľ sa, Ježiš prosil aj za teba. Prosil za to, aby si bol schopný konať to, ku čomu aj teba osobne povoláva a vysiela. A to, čo ti v Jeho krásnom dare dal, to bude u teba na poslednom súde vyhľadávať!