Slovak Czech English German Polish

Piatok, 04. júna 1999

Hospodin bude s vami, ak vy budete s Ním. Keď Ho budete hľadať, dá sa vám nájsť. Ak Ho však opustíte, opustí vás. Biblia hovorí o vernosti v spojení s vierou v Boha. O viere som sa raz zhováral s jedným známym. Hovoril, že k viere v Pána ho priťahuje to všetko, čo vidí na našej planéte a vo vesmíre. Koľko záhad a krásy skrýva naša Zem a všetko je také účelné. Koľko záhad a krásy skrýva organizmus i toho najprimitívnejšieho živočícha. To nemohlo vzniknúť len tak samo od seba. Stvorenie musel „naprogramovať a riadiť“ nekonečne inteligentný Boh. Je to krásne poznanie i vyznanie. Ale stačí to? Koľko je takých, ktorí veria presne takým istým spôsobom. Apoštol Jakub v 2,19 píše: „Ty veríš, že Boh je jeden. Dobre robíš. Aj démoni veria, ale sa desia.“ Jednoducho povedané, aj démoni veria v Božiu existenciu, ale táto viera im neprospieva. Boh chce u nás vidieť inú vieru. Takú, ktorá nielen konštatuje, ale aj prijíma Jeho obeť v Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorá hľadá Jeho vôľu, plodí ovocie, premieňa život, vedie do večnosti. Toto je skutočná viera. A Boh nás k nej neustále volá. Aj teba drahý brat a drahá sestra. Vo všetkom, čo ti tvoj život prináša, hľadaj Božiu vôľu a uvidíš, že zo sklamaní, nešťastia, choroby, ale aj z radosti z toho všetkého, čo prežívaš, bude plynúť pre teba nekonečné požehnanie. Hľadaj Jeho vôľu, zostaň verný a Boh ťa odmení životom vo večnosti, ku ktorému sa neustále blížime.