Slovak Czech English German Polish

Sobota, 05. júna 1999

V tebe budú požehnané všetky čeľade zeme. Keď písal apoštol Pavel tieto slová, myslel pri tom na Galatských, ktorí (hoci počuli jeho svedectvá o ukrižovanom, vzkriesenom a nanebovstúpeným Pánom Ježišom Kristom, uverili tomu a prijali evanjelium o večnom živote) aj tak sa dali zlákať učeniu judaistov, ktorí ich stále balamutili, že jedine vlastnou silou vôle - plnením zákona - dosiahnu večný život a spasenie. Ale to sú predsa skutočnosti, na ktoré nikto z nás nemá dosah zo svojich vlastných síl. Jedine Boh nám môže udeliť takúto milosť. Cez vieru v Pána Ježiša Krista, ktorý umrel aj za tvoj hriech, aj kvôli tebe vstal z mŕtvych a vstúpil na nebesá, aby aj tebe pripravil miesto. To Boh urobil skôr, ako si bol ty na svete, ako si sa ty nazdal, že niekto taký na teba myslel a myslí. Ak tomu veríš a vo viere prijímaš toto dielo, ktoré aj pre teba Boh pripravil, a nechávaš sa ním viesť v tvojom živote, vedz pri tom, že je to najviac, čo môžeš pre seba urobiť. Odovzdaj sa do Božích rúk a On prijme aj teba a aj tebe to bude počítať ako spravodlivé.