Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 07. júna 1999

Boh je milostivý a milosrdný, zhovievavý a hojný v milosti, lebo Mu je ľúto pôsobiť pohromu. Domorodca sa pýtali, ako poznal Pána Ježiša. On so slzami v očiach urobil zo suchého raždia kruh, do prostriedku položil malého červíčka a raždie zapálil. Červík sa začal zvíjať od vysokej teploty, pokúšal sa uniknúť raz na jednu, raz na druhú stranu, ale nešlo to, lebo zo všetkých strán mu hrozila smrť a stále viac sa k nemu blížila. Keď konečne svojím inštinktom poznal, že sa nedostane odtiaľ von a zahynie, skrútil sa do prostriedku. Tu sa domorodec zohol, jemne vybral červíka von a povedal: „Toto isté spravil so mnou Pán Ježiš, keď sa hriech rozhojnil okolo mňa ako spaľujúci oheň. Ale Ježiš ma svojimi prebodnutými rukami vytrhol zo zahynutia, ktoré mi hrozilo.“ Boh je takýto milosrdný a chce aj teba vytrhnúť z večného ohňa hriechu. Požiadaj Ho o to v modlitbe a On ti pomôže.