Slovak Czech English German Polish

Utorok, 08. júna 1999

Uvaľ na Hospodina svoju cestu, dúfaj v Neho a On vykoná. Bývam v oblasti, v ktorej sa každá domácnosť zaoberá poľnohospodárstvom. Vlastnia nejaký traktor, kombajn alebo len malý stroj na obrábanie pôdy. Denne sa stretávam s ľuďmi, ktorí doslovne žijú iba tým, čo neustále robia. Svojím poľom, svojimi strojmi, svojou úrodou. Odovzdali tomu celý svoj život. Dokonca aj v čase sviatočného oddychu, keď ľudia idú do spoločného zhromaždenia okolo Božieho slova, uprednostnia mnohí radšej svoje pole, svoju úrodu. Ak je veľa dažďa, trápia sa, že všetko zhnije a úrody nebude. Ak je málo dažďa, trápia sa, že všetko uschne a opäť úrody nebude. A takto sa to opakuje každý rok. Na jednej strane je to aj pochopiteľné, veď každý múdry hospodár má vo svojej starosti svoje hospodárstvo. Ale nezabúdajú pri tom na toho najmúdrejšieho Hospodára, ktorý riadi celý svet, ktorý má starosť o všetkých, aby nikto nezahynul časne ani večne? V Jeho moci je dať úrodu i ju vziať. V Jeho moci je dať život i ho vziať. V Jeho moci je dať život večný i ho nedať. A o čo nám kresťanom má vlastne v prvom rade ísť. Boh je Ten, ktorý má všetko vo svojej moci. Nebuďte teda o nič ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách.