Slovak Czech English German Polish

Streda, 09. júna 1999

Boh má múdre srdce a veľkú moc; kto sa mu kedy vzoprel, a ostal bez trestu? Hovorieva sa, že ten, čo má veľa, chce mať ešte viac. Kto má málo, ten sa vie uskromniť aj s tým málom, čo má. Ale je to naozaj tak? Ten, čo má, repce, lebo mu nikdy nie je dosť a aj to, čo má, považuje za málo. Ten, čo má naozaj málo, repce tiež, lebo je nespokojný a sťažuje sa na nedostatok a nespravodlivosť. Jeden kričí na politiku, druhý na politikov, tretí na mladých, lebo nič nerobia, štvrtý na starých, lebo všetko pokazili. Všetci sa vyhovárajú na všetkých. To je akoby skutočný opis našej spoločnosti. Nie, nespravodlivosť nemožno podporovať. Nespravodlivosť neobstojí ani pred Bohom. Ale zamysli sa, veriaci kresťan, veriaca kresťanka – skutočne si odovzdala svoj život Bohu, do Jeho vôle a spoliehaš sa plne na Jeho riadenie? Spoliehaš sa na Neho vo všetkom? Skús sa teda zamyslieť aj ty nad veršom, ktorý ti v tejto chvíli kladie pred oči táto knižka z listu ap. Pavla Rímskym 9,20: Ktože si ty, človeče, že odvrávaš Bohu? Či dielo môže povedať majstrovi: Prečo si ma tak spravil?