Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 10. júna 1999

Dobré prijímame od Boha a zlé by sme nemali prijímať? V tejto súvislosti mi prišla na um jedna poviedka hovoriaca o človeku, ktorý nebol spokojný so svojím položením a ustavične reptal proti tomu, že iba on nesie taký ťažký kríž a prečo nie ten, alebo onen. Tomuto človeku sa sníval sen, v ktorom ho anjel zaviedol na miesto, kde bolo plno krížov. Keďže bol nespokojný so svojim krížom, kázal mu, aby si spomedzi tých mnohých vybral ten, ktorý by sa mu najlepšie hodil. A tak si vyberal. Jeden mu bol pridlhý, druhý nebol pekný, lebo bol hrboľatý, tretí bol až príliš ťažký, až po mnohom vyberaní našiel ten pravý kríž, ktorý sa mu najviac hodil. Keď sa naň lepšie pozrel, zistil, že to bol ten jeho pôvodný kríž, s ktorým nebol spokojný. Všetci nesieme svoje kríže. Možno aj my často repceme na ten svoj. Ale pamätajme, ak ho berieme ako taký, ktorý je určený od Pána, a nesieme ho ochotne, nakoniec zistíme, že ten náš kríž je ten najlepší, lebo ho nesie spolu s nami náš Pán.