Slovak Czech English German Polish

Piatok, 11. júna 1999

Ajhľa, dedičstvom od Hospodina sú synovia. Úcta, to je tiež dar od Boha. Smieme, ba máme ju využívať všade, vo všetkom. Vo vzťahu k práci, k spoločným veciam, k morálnym hodnotám, k priateľom, blízkym, k rodine, rodičom, k súrodencom, k deťom. Ako využívaš úctu ty? Ako ju využívaš vo vzťahu k tvojim deťom, vnúčatám, najmladším súrodencom, deťom, ktoré bývajú na tvojej ulici? Deti sú živým dedičstvom od Boha. Ak sú v tvojej blízkosti, či už tvoje vlastné alebo nie, vedz, že sú najväčším darom do tvojho života. Darom od Boha. Boh ti ich dáva, aby si im odovzdal všetko dobré, čo im vieš odovzdať. Boh ti ich dáva, aby si aj ty, keď už raz nebudeš vládať, pocítil cez ne Jeho láskavú ruku. Pamätaj: deti, ktoré vyrastajú v tvojej blízkosti, tiež potrebujú tvoju úctu, a potrebujú jej veľa. Ak im ju dávaš, dávaš ju Tomu, kto ti deti do tvojho života postavil. Prijímaj ich tak, ako teba prijíma tvoj nebeský Otec.