Slovak Czech English German Polish

Sobota, 12. júna 1999

Hospodin nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno. Pán Ježiš, keď chcel priblížiť obyčajným ľuďom tajomstvá Božieho kráľovstva, hovoril im v podobenstvách. Jedným z nich je podobenstvo o stratenom synovi, ktorý nakoniec oľutoval svoj hrozný čin (že ušiel od otca), vrátil sa, padol mu k nohám, vyznal svoj čin ako hriech voči otcovi i voči Bohu. Otec, keď videl, že jeho syn sa vrátil, že vstúpil do seba a poznal svoje strašné položenie, prijal ho opäť k sebe a jeho radosť premohla všetok smútok a žiaľ, ktorý mu syn spôsobil. Toto podobenstvo hovorí o tej obrovskej radosti, ktorá zavládne nad každým hriešnikom, ktorý sa vrátil späť k Bohu. Avšak hovorí aj o Božej obrovskej vernosti zmluvy, ktorú Boh skrze obeť svojho Syna, Pána Ježiša Krista, uzavrel na Golgote so všetkými ľuďmi. Nie, tvoja nevernosť Božiu vernosť nezničí! Ale výzva, vrátiť sa späť k Bohu z pomýlených ciest, patrí aj tebe, aj tebe chce Boh prejaviť Svoju vernosť. Odovzdaj sa do Jeho vôle, vráť sa do jeho náruče a poznáš Božiu vernosť v celom svojom živote.