Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 13. júna 1999

Neberte ohľad na osobu pri súde, vypočujte tak malého ako veľkého, nebojte sa nikoho, lebo súd patrí Bohu! Pán Ježiš nás volá: Poďte ku mne všetci… Všetkých chce prijať. Takých, akí sú. Voči nikomu nerobí rozdiely, nikomu nekladie žiadne podmienky na prijatie. On volá: Poďte ku mne všetci! Je niekto na svete, pri kom sa necítiš dobre, vo svojej koži? Je niekto na svete, kto ti už dal najavo – ty nepatríš k nám, lebo nie si ako my? Je niekto na svete, kto ti to možno nepovedal, ale veľmi zreteľne dal najavo: „Si horší ako ja!“? Je niekto na svete, kto ti dal pocítiť: „Najskôr ten, a ak bude miesto, potom ty!“? Pán Ježiš taký nie je. On nás všetkých prijíma rovnako bez rozdielu. Bez rozdielu prijíma aj teba. Pamätaj na to stále! Je to tvoja devíza, ale aj povinnosť. Pretože aj tu platí to Ježišovo: „Čokoľvek chcete, aby vám ľudia konali, konajte im aj vy!“