Slovak Czech English German Polish

Utorok, 15. júna 1999

Ja som Hospodin a niet viac nikoho! Ja formujem svetlo a tvorím tmu, pôsobím blaho a tvorím biedu; ja som Hospodin, ktorý to všetko robí. Pán Boh si vyvolil Kýrosa, pohana, perzského kráľa, aby presadil Jeho vôľu. Dokonca ho pomenoval: „Môj pastier“, ktorý splní všetku Božiu vôľu (44,28). Pre mnohých to bolo celkom nepochopiteľné. Prorok to však zdôvodňuje neobmedzenou Božou všemohúcnosťou: „Ja som Hospodin…“ On predsa tvorí svetlo i tmu… Pán Boh na seba berie zodpovednosť za všetko, čo sa deje. Nemôžeme nikdy povedať: Boh tu nie je. My smieme veriť, že je pri každom dianí a vie, čo robí. Na Neho sa môžeme obrátiť v každej životnej situácii. On dopustí, ale neopustí. Dopustil aj to, čo sa stalo v Siloe. Nešťastie iných sa aj nás týka a má nás viesť k pokániu. Stalo sa to im, ale práve tak sa to mohlo a môže stať i nám. Nemôžeme v tom vidieť krivdu, ani Bohu vyčítať. Pán Boh má právo ukončiť život, kedy sám chce. Ale či sme na to pripravení? Je treba sa spamätať, prebrať sa z duchovného spánku. Platilo a platí: ak sa nebudete kajať, všetci zahyniete!