Slovak Czech English German Polish

Streda, 16. júna 1999

Ajhľa, predkladám vám dnes požehnanie i kliatbu. Požehnanie, ak budete poslúchať prikázania Hospodina, svojho Boha, a kliatbu, ak nebudete poslúchať prikázania Hospodina, svojho Boha. Mojžiš, po ňom prorok Jeremiáš a Pán Ježiš hovoria o dvoch cestách, medzi ktorými sa mal Boží ľud a aj my rozhodnúť. Jedna je cesta požehnania, druhá cesta kliatby. Cesta života a smrti. Ako by bolo dobre, keby išlo o dve rôzne cesty. Vtedy by stačilo správne sa rozhodnúť hneď na začiatku. Ďalej by už sama cesta viedla. Ale v skutočnosti to tak býva, že je jedna cesta, v ktorej sa preplieta: požehnanie i kliatba. Jeden prejde po tej ceste bezpečne, pre druhého sa stáva cestou smrti. Rozhodujúcim nie je cesta, ale pútnik. Ukazovateľom cesty je naša vôľa. Ak budeme poslúchať Božie prikázania, prídeme k požehnaniu, ak nebudeme, čaká nás kliatba. Nemôžeme sa spoliehať celkom na tých, ktorí kráčajú s nami. Rozhodovať na každom kroku sa musíme sami. Môžeme veriť a dúfať len v jedno, že Pán Ježiš hlavné rozhodnutie urobil za nás a cestu smrti premenil v cestu života. Vďaka za to Bohu skrze Ježiša Krista, nášho Pána!