Slovak Czech English German Polish

Piatok, 18. júna 1999

Veď On vie, ako sme utvorení, a v pamäti má, že sme prach. My ľudia nie sme nehrdzavejúci kov ani žula. Sme dočasní, pominuteľní. Sme prach, tráva a para. Biblia túto pravdu často opakuje a zdôrazňuje. Je to zvesť pravdy o nás, a hovorí ju Pán Boh, ktorý je večný, ktorý vie, ako sme utvorení a v pamäti má, že sme prach. Večný Boh s nami vstupuje do vzťahu, hovorí k nám, počúva nás, odpovedá. A miluje nás. Kvôli prachu, tráve a pare - kvôli nám - poslal svojho syna. To je potvrdením, že nás miluje. Náš krátky, pominuteľný život obklopuje a očisťuje svojim milosrdenstvom. Hovorí k nám - zdravým, chorým, veselým i smutným aj zúfalým svoje potešujúce slovo. – On sa ujíma nášho tela, ktoré vädne a odumiera, nášho hriešneho života, ktorý sa bojí Božieho súdu. Do tejto reality nám zneje potešujúce a nádejí plné slovo nášho Pána: Pretože ja žijem, aj vy budete žiť.