Slovak Czech English German Polish

Streda, 23. júna 1999

Nech bezbožný opustí svoju cestu a muž neprávosti svoje myšlienky a nech sa obráti k Hospodinu, aby sa zmiloval nad ním. Prorok vyzýva: kupujte, poďte, čujte, hľadajte, opustite… Sú to výzvy naliehavé a sú pozvaním milostivého Boha pre nás. Adresované sú všetkým tým, ktorým záleží na živote. Každý z nás má nejaké túžby a chce ich mať splnené. Musíme si dávať pozor, aby sme nezišli zo správnej cesty. Diabol – pokušiteľ nespí a nedrieme. Používa rôzne spôsoby, aby nás odvrátil od Pána Boha. On nehovorí, že Boha niet. Hovorí: Boh je, ale zatiaľ máš na Neho čas. Je to jeho klamlivá, ale úspešná taktika. Domnievame sa, že hľadať Hospodina, počúvať Jeho slovo, modliť sa, to je pre starých. Prorok nás pobáda, aby sme cestou nezáujmu Boha neopustili, ale obrátili sa k nemu a z vďačnosti k Bohu využívali každú príležitosť k hľadaniu Pána a plneniu Jeho svätej vôle. Takéto konanie privoláva na nás Božie zmilovanie a odpúšťanie.