Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 28. júna 1999

Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako na Teba očakávame! Je možné vždy znova a znova sa vracať k Ježišovej kázni na hore (Mt 7-8). Obzvlášť to platí o dnešnom slove. Varuje nás pred prílišnou ustarostenosťou. Do premnohých situácií našej prehnanej ustarostenosti sú adresované slová nášho Majstra – „pozrite vtákov nebeských“. Všimnime si ich! Poznajme, že sme viac ako oni. Pán Ježiš vraví: „Preto nebojte sa, vy ste viac ako mnoho vrabcov“ (Mt 10,31). Sme korunou tvorstva. Boh sa o nás stará a živí nás svojimi premnohými darmi. Robí tak zo svojej veľkej lásky a milosti. Jozef – predobraz Ježiša Krista - povedal svojim bratom: „Ja budem živiť vás i vaše deti“ (1M 50,21). Meno, ktoré dal Jozefovi faraón – Céfanat Páneách – mnohí prekladajú ako Živiteľ sveta. Boh v Kristu je naším Živiteľom, Živiteľom celého sveta. To platí aj o dnešnom dni. Boh sa o nás aj dnes postará. Chvála a vďaka Mu za to.