Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 01. júla 1999

On riekol a stalo sa, On rozkázal a postavilo sa. Začíname nový mesiac. Mesiac oddychu, prázdnin a dovoleniek. Avšak v tej duchovnej oblasti prázdniny neexistujú. Počujeme heslo mesiaca: “Hľadajte najprv kráľovstvo (Božie).” Táto výzva nechce byť len formálnym heslom pre tento mesiac. Hľadať toto kráľovstvo znamená hľadať to, čo je hore a nie to, čo je na zemi (Kol 3,1-2). Hľadanie, to je a môže byť naša “aktivita” aj v čase oddychu, ktorý iste veľmi potrebujeme. Na tie najrozličnejšie cesty v najbližšej dobe si môžeme pribaliť “Slovo”. Slovo živého Boha. Slovo Písma svätého. Ono má tvorivú moc. Čítame v ňom: Boh riekol a stalo sa... Stotník verí v moc Ježišovho Slova... Slovo Božie je živé a mocné... Verím Božiemu slovu, pretože so mnou nepolemizuje, ale ma premieňa (P. Kosorin). To slovo nás chce formovať a premieňať na všetkých “cestách nášho života”. To slovo nám chce priniesť nám tak prepotrebné duchovné zdravie.