Slovak Czech English German Polish

Piatok, 02. júla 1999

Nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. Refrén je taká časť piesne, ktorá sa po každom verši opakuje. Obyčajne vyjadruje najdôležitejšiu myšlienku, ktorú je potrebné zvlášť pripomenúť. Aj Biblia má svoje “refrény” - myšlienky, slová, ktoré sa vždy nanovo opakujú. Je totiž veľké nebezpečenstvo, žeby sme na určitú dôležitú vec z Písma mohli veľmi ľahko zabudnúť. Preto nám ju slovo a text Písma vždy pripomína. Ako refrén v Biblii znie slovo - napr.: Boh je láska, žite v láske, atď. Dobrým biblickým refrénom sú slová - NEBOJ SA, NESTRACHUJ SA, NEZÚFAJ SI. Tieto slová ozaj nestačí povedať a vysloviť len raz. Majú znieť opakovane. Tak mocne sa Boh prihovára človeku - neboj sa! “Neboj sa, len ver” (Mk 5,36). “Čo sa strachujete, ľudia malej viery!” (Mt 8,26) Tieto slová sú adresované do najrozličnejších situácií nášho života - do nášho strachu a premnohého zúfania. Toto slovo nám znie pre dnešný deň, ale aj pre budúcnosť - “Neboj sa toho, čo máš trpieť!” (Zj 2,10)