Slovak Czech English German Polish

Sobota, 03. júla 1999

Tí, ktorí Hospodina milujú, sú ako slnko vychádzajúce vo svojej sile. Debora milovníkov Hospodina vo svojej piesni pripodobňuje slnku, ktoré vychádza vo svojej sile. Si takým milovníkom Hospodina ty sám? Miluješ ho skutočne celým srdcom, celou mysľou, celou dušou a celou silou? Alebo sa ti len zdá, že Ho miluješ, alebo sa tak len tváriš? Ak si milovníkom Božím, ak miluješ Božie veci a vždy zápasíš, a si stály vo veciach svojho Otca - nuž potom si ako ráno vychádzajúce slnko. Božie Slovo nám však hovorí, že máme byť aj ako hviezdy uprostred prevráteného a skazeného pokolenia (F 2,15). Hviezda, ktorá žiari na jasnom nebi. Takými nás Boh chce mať. Si takým aj ty? Arabské príslovie hovorí - ak nemôžeš byť hviezdou na nebi, buď aspoň lampou v dome. A zase čínske príslovie hovorí - lepšie je zapáliť sviečku než nariekať, že je tma. Kiež by si bol dodnes, zajtra i potom aspoň malým plamienkom vo veľkej tme tohoto sveta. Pán Boh nech ti v tom mocne požehná skrze Ducha Svätého.