Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 04. júla 1999

Pre rany dcéry môjho ľudu zronený som. Či nieto balzamu v Gileáde? Či tam nieto lekára? Svet, v ktorom žijeme, sa podobá obrovskému oceánu utrpenia. Utrpenia fyzického i duševného. Človek si vtedy kladie otázku - prečo práve ja? Veď si to nezaslúžim! Nuž - prečo? Počujeme to slovo, ktoré bolo Ježišom vyslovené na adresu slepého od narodenia (J 9) - “stalo sa to preto, aby skutky Božie boli zjavené na ňom.” Keď Pán Ježiš podvečer uzdravoval mnohých, nebola to žiadna “uzdravovacia seansa”. Na dotyčných uzdravených boli zjavené skutky Božie. Či je to len samá minulosť? Určite nie! Skutky Božie sú zjavované aj na nás. Lekár všetkých lekárov - Ježiš Kristus - aj dnes lieči, uzdravuje, dvíha. Mnohí o tom vydávajú svedectvo. Aj napriek tomu všetkému je tu mnoho “nevysvetliteľného utrpenia”. Boh v Kristu však neprišiel, aby ho zničil a úplne odstránil. Prišiel, aby ho vyplnil svojou prítomnosťou. Boh neodoberá bremená, ale podopiera plecia. Tak bude konať aj dnes v tvojom živote.