Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 05. júla 1999

On marí myšlienky chytrákov, takže ich ruky nemajú úspech. Na Balkáne, neďaleko Dubrovníka, pri vykopávkach narazili archeológovia na zrúcaniny budovy, ktorá mala podobu svätyne. Vznikol vedecký spor - či to bol starokresťanský chrám, či pohanská svätyňa. Spor bol rozriešený, keď bol objavený stĺp, na ktorom bol latinský nápis - AMOR OMNIA VINCIT. V preklade to znamená - láska všetko premáha. Úsudok archeológov bol jednoznačný - ide o kresťanský chrám. Veď láska je znakom kresťanstva. Iste nie náhodou Pán Ježiš krátko pred smrťou vyslovil: “Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať” (J 13,34.35). Keď začíname nový týždeň, prosme o požehnanie pre nás a iných.