Slovak Czech English German Polish

Utorok, 06. júla 1999

Na radosť obrátim ich smútok. Slovo proroka Jeremiáša je slovom zasľúbenia. Vďaka za tie premnohé a vzácne slová, v ktorých nám Boh dáva “výhľad” do budúcnosti blízkej i tej vzdialenej. Smútok sa raz premení na radosť. Kde je smútok - tam sú neraz aj slzy. “Tí, ktorí so slzami rozsievajú, žať budú s plesaním“ (Ž 126,5). “Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu” (Mt 5,4). Iste tak sa stane raz v budúcnosti. Avšak týmto slovom sa Boh prihovára všetkým nám už pre dnešok. Máme množstvo dôvodov k pravej radosti. Vstali sme do nového dňa. Máme novú milosť. Hospodin je stále nad nami. Neprestal nás mať rád. Miluje nás večným milovaním. V Kristovi je ozajstným milujúcim Otcom. Spasil nás nie pre naše skutky a zásluhy. Nuž - raduj sa! “Radosť z Hospodina je vaša sila - nebuďte smutní” (Neh 8,10).