Slovak Czech English German Polish

Streda, 07. júla 1999

Aj keď mi hynie telo i srdce, Boh mi je skalou srdca naveky a mojím údelom. Úvod 2. listu apoštola Pavla do Korintu jednoznačne vydáva svedectvo, že Boh je Bohom každého potešenia. On nás potešuje v každom našom súžení. On je skalou - základom nášho potešenia. On, ktorý je naším dedičným údelom (Ž 16,5). On, ktorý nám raz istotne zotrie každú slzu z očí (Zj 7,17; 21,4). Možno práve dnes smútok zajal a ovládol tvoje srdce. Tak preveľmi potrebuješ potešenie zhora. Úplné potešenia, ktoré ti môže priniesť iba sám Ježiš Kristus. Existuje totiž potešenie hodinové, celodenné, týždňové. To skutočne pravé, ozajstné a nefalšované dáva iba Kristus. Viac, než len na minútu, či hodinu. Na celý život na tejto zemi i pre celú a nekonečnú večnosť. Keď spomínaš na blízkeho človeka, na milovanú osobu - nech živý Boh je skalou tvojho srdca, hradom tvojím prepevným.