Slovak Czech English German Polish

Piatok, 09. júla 1999

Neurobte ani strieborných bohov popri mne, ani zlatých bohov si nerobte! Pokúšanie Pána Ježiša Krista na púšti - to je dráma v 3 dejstvách. Dráma, ktorá sa stupňuje. Dráma, ktorá vrcholí v “treťom dejstve”. Na prvý pohľad to pôsobí celkom nevinne. Tak málo od teba žiadam. Vôbec nie som náročný. Stačí, keď padneš a pokloníš sa mi. Takú obeť predsa môžeš priniesť. Určite ti to neublíži. A DÁM ti toto všetko! Pán Ježiš svojím “prenikavým pohľadom” videl pozadie tej “tretej ponuky”. On vidí to, čo nášmu oku mnohokrát ujde. Ide totiž o zásadnú vec, preto Ježiš zásadne odmieta. V poklone ide o uznanie autority a zvrchovanej moci dotyčného. Preto len Bohu patrí poklona. Aj dnes. Nie ľuďom. Ani šelme, ako o tom píše kniha Zjavenia Jánovho. Práve v tejto knihe čítame: “Bohu sa klaňaj!” (22,9) Jemu patrí naša poklona. Práve Jemu, ktorý je s nami skrze Ježiša Krista po všetky dni, až do konca sveta (Mt 28,20).