Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 11. júla 1999

Som si vedomý svojich priestupkov a hriech môj predo mnou je stále. Po žalme 23. je žalm 51. najznámejší z Dávidovej zbierky 73 žalmov. Žalmista si je vedomý svojich priestupkov. Vie, že nekonal správne, keď išiel za svojím egoistickým cieľom. Zo strechy kráľovského domu videl kúpať sa ženu, ktorá bola veľmi pekná na pohľad. Bola to Batšeba (2S 11). Aby naplnil svoje predstavy, musel zomrieť človek. To však, čo Dávid spáchal, sa Hospodinovi neľúbilo. Preto v Ž 143,10 prosí - nauč ma plniť Tvoju vôľu. Vôľa človeka je neraz zničujúca. Vôľa človeka je poznačená hriechom. Pán Ježiš prišiel, aby volal práve takých a podobných hriešnikov. Takých, ktorí vedia niečo o svojom veľkom hriechu, svojom egoizme, o svojich priestupkoch. Takých, ktorí vyznávajú: “Veď nikto živý nie je spravodlivý pred Tebou” (Ž 143,2).