Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 12. júla 1999

Ak budeš poslúchať slovo Hospodina, svojho Boha, požehnaný budeš v meste a požehnaný budeš na poli. Blahoslavený je človek, ktorý sa vo svojom živote stretol s Ježišom Kristom a ktorý okom viery preniká až k samej skrytej podstate Ježišovho poslania. Pri Kristovi a s Kristom môže človek zažívať skutočné a trvalé šťastie. V jednej našej piesni sa spieva “ani v šťastí nie sme šťastní.” Tieto slová sú platné, ak človek hľadá šťastie v hodnotách, ktoré majú len krátke trvanie. Blahoslavený a teda šťastný je človek, ktorý počul Božie Slovo, nosí ho vo svojom srdci a užíva ho ako kormidlo, aby ním riadil loď svojho života.