Slovak Czech English German Polish

Utorok, 13. júla 1999

Všetky končiny zeme videli spásu nášho Boha. Konečné Božie víťazstvo je isté. Deň víťazstva Božieho nad satanom bude aj dňom spravodlivých súdov. Spravodlivosť, po ktorej ľudstvo vždy vzdychalo a ktorej sa dovolávalo, sa dostane k slovu. Ten, ktorý bol potupovaný, ktorého meno bolo braté nadarmo, z ktorého sa ľudia vysmievali alebo ho nebrali na vedomie, odhalí sa v celej svojej svätosti. A všetky národy pokľaknú pred Hospodinom. Žime tak, aby sme pred Ním kľakali s bázňou a nie so strachom.