Slovak Czech English German Polish

Streda, 14. júla 1999

Ajhľa, Hospodin dáva hlásať až do končín zeme: Povedzte dcére Sion: Ajhľa, prichádza tvoje spasenie. Ako sa zrodila viera v srdciach Ježišových učeníkov? Učeníci počúvali svojho Majstra. Ale okrem toho, že počúvali, mali zároveň aj možnosť sledovať, že Pán Ježiš Slovo podopieral aj skutkom. My sa obyčajne sústreďujeme predovšetkým na slová a na skutok zabúdame. Pamätajme však, že za slovom musí nasledovať skutok, aby naše reči neboli len prázdnym táraním.