Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 18. júla 1999

Blahoslavený, kto si všíma slabého! V deň nešťastia ho oslobodí Hospodin. Úroveň a duchovná výška tých, ktorí boli oslovení Božím slovom, je rôzna. Tzv. deti vo viere sú schopné prijať a stráviť len ten najjednoduchší duchovný pokrm na rozdiel od kresťanov silných vo viere. To ale neoprávňuje jedných k duchovnej pýche a druhých k pocitom menejcennosti. Na ceste, po ktorej napredujeme za Pánom Ježišom Kristom, povinní sme niesť bremená jedni druhých, aby sme tak naplnili Kristov zákon. Ak ti Pán Boh pošle dnes do cesty človeka slabého, neukáž mu svoju silu a prevahu, ale prejav mu svoju lásku.