Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 19. júla 1999

Hospodine, Ty si moje útočište, môj podiel v krajine živých. Ježiš vstal z mŕtvych a viac neumiera. Tento fakt je vrcholom celého Božieho diela spasenia - diela zameraného na záchranu hriešneho človeka. Veriť v Krista neznamená prijímať toho, ktorý bol, ale prijímať Toho, ktorý stále pôsobí a ktorý aj mňa prevedie údolím smrti, aby som s Ním mohol večne žiť.