Slovak Czech English German Polish

Utorok, 20. júla 1999

Ruka nášho Boha bola nad nami a ochránila nás. Pán Boh ma miluje. Vo svojej láske ku mne zašiel až tak ďaleko, že svojho jediného Syna vydal na smrť. Božia láska je tvorivá. Vždy menila a mení naše životy. Najprv pokánie, očistenie od hriechov a pocitov viny. Potom Boží pokoj. Spokojný spánok. Radostné sny. Čisté túžby. Božia láska v srdci. Pán Boh má všetkých rovnako rád. Všetkých hriešnikov. Ibaže mnohí o tom ešte nevedia.