Slovak Czech English German Polish

Streda, 21. júla 1999

Kto vďaku obetuje, ten ma ctí; tomu, kto správnou cestou kráča, ukážem Božiu pomoc. Ľudský duch je v zajatí hriechu. Človek tento svoj stav nevníma ako zajatie, ale ako čosi prirodzené, pretože iný stav ducha zatiaľ nepozná. Ale len dovtedy, dokiaľ Pán Boh neotvorí jeho oči a neukáže mu, že jestvuje aj iný, vyšší stupeň duchovného života. Vyslobodiť ľudského ducha z pút hriechu môže len Pán Ježiš Kristus, ktorý je víťazom nad hriechom a nad smrťou. Z víťazstva, ktoré dosiahol, neraduje sa sám, ale ponúka aj nám účasť na tejto radosti.