Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 22. júla 1999

Moja ruka založila zem, moja pravica rozvinula nebesá; zavolal som na ne, ihneď sa postavili. Sláva a česť za celé stvoriteľské dielo patrí jedine Pánu Bohu. V dobe dávno minulej žili ľudia, ktorí si nárokovali, aby sa im vzdávala priam božská úcta a nechávali sa titulovať “Domine et Deus noster” (Pán a Boh náš). Boli to rímski cisári, ktorí s veľkou obľubou chceli žať slávu na poli, na ktorom nesiali. Nie človeka, lež Pána Boha treba vyvyšovať a Jeho meno oslavovať na celej zemi.