Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 25. júla 1999

Hospodin, Pán, otvoril mi ucho, a ja som sa neprotivil, neodvrátil som sa. Sedieť pri Ježišových nohách a pozorne počúvať Jeho slová, je v živote prvoradé. Mária si správne určila životnú prioritu a jej podriadila všetko ostatné. Prísť si v nedeľu vypočuť Božie slovo, posadiť sa, obrazne povedané k Ježišovým nohám, malo by sa stať nepostrádateľnou túžbou v našich životoch a jej by sme mali podriadiť všetky povinnosti, ciele a úlohy. Ježišove slovo: “Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko ostatné bude vám pridané,” je hlboko pravdivé.