Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 26. júla 1999

Mnohí prejdú triedením, očistou a skúškou. Konkurz na kresťanstvo. Bez neho to nejde. Nestačí prehlásiť sa za schopného. Schopnosť treba dokázať. Nestačí vyhlásiť, že ovládam cudzí jazyk, cudziu reč. Musím sa vedieť s cudzincom aj dohovoriť. Nestačí mať predstavu vykonanej práce. Treba prácu vykonať. Pozerať z údolia na horu je niečo iné, než vydať sa na cestu a dôjsť na vrchol. Kresťanstvo nie je vecou slov, ale vecou skutkov - slov, ktoré sa stali telom. Nestačí vzývať Trpiaceho, treba ho vedieť nasledovať - aj v utrpení. Preto nás Otec čistí, aby sme neostali stromami v sade, ktoré sa krásne zelenajú a sú bez ovocia. Preto tie neraz bolestivé zásahy jeho “noža”, aby sme nevyháňali zbytočné konáre, ktoré zoberú silu iným a oberú ich o úrodu. Bolesť, ktorá znamená usmernenie, triedenie, ktoré znamená vyvolenie. Skúška, ktorá dá možnosť osvedčiť sa. Vieme byť vďační za ťažkosti? Dokážeme nájsť ich zmysel?