Slovak Czech English German Polish

Streda, 28. júla 1999

Miesto toho, ako ich volali: Vy nie ste môj ľud, dajú im meno: Synovia živého Boha. Najvyššie postavenie. Koľkí sa oň usilujú ?! Ale ktoré to je? Čo dokážu niektorí ľudia urobiť pre to, aby sa v spoločnosti - medzi ostatnými ľuďmi dostali čo najvyššie?! Alebo aspoň aké je to výhodné mať dobré známosti. Mať vysokopostaveného priateľa, znamená možnosť vybaviť veci, ktoré by bez tejto známosti neboli možné. Byť sám v dôležitom postavení, je ešte niečo viac. Dostať sa čo najvyššie, je celkom správne snaženie, pokiaľ ho sprevádza statočná práca, usilovnosť, nadanie, čestnosť atď. Dostať sa čo najvyššie vo svojej odbornosti, práci, vo svojej profesii, byť profesionál v tom, čo robím, byť proste dobrý, o to sa treba snažiť. Lenže dostať sa čo najvyššie vo veciach viery, vo veciach svojho srdca, dostať sa čo najvyššie v duchovnom svete, je niečo iné, než postavenie v práci a spoločnosti. Znamená to, dostať sa čo najbližšie k Bohu. A na to treba vynaložiť tiež riadne úsilie: prijať Božiu lásku a v nej i z nej sa stať Božím dieťaťom. Dá sa to, lebo Niekto to pre nás pripravil.