Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 29. júla 1999

Nech sa raduje srdce tých, čo Hospodina hľadajú! Pramene radosti. Sú rôzne - hlboké i plytké, čisté aj zmútené, bohaté aj chudobné. Z čoho všetkého sa dokážu ľudia radovať?! A z čoho sa dokážem radovať ja? Alebo je to ťažké radovať sa? Veď keď človek nenájde prameň radosti, alebo keď tento vyschne, potom zostáva len suchota smútku, nervozity, nespokojnosti, trápenia. A tak ľudia chodia od prameňa k prameňu, prípadne hľadajú a vŕtajú umelé studne zábav a povrchných veselostí. Neraz sú to veľmi nechutné veci, ale len pre toho, kto našiel to, čo je kvalitné. Duchovná radosť, radosť z Hospodina, radosť z Božej blízkosti a lásky. Pre koho sú tieto skutočnosti života len slovami, ten je presne ako pútnik, ktorý síce počul o báječnom prameni čírej vody, ale nenašiel ho a stále trpí smädom. Nájsť sa dá. Len treba niečo pre to urobiť. Ísť, zbaviť sa všetkého zbytočného a “kúpiť to pole”.