Slovak Czech English German Polish

Piatok, 30. júla 1999

Prídu s plačom, no, privediem ich s útechou, ... lebo som Otcom Izraela. Výhľad za horizont. Je dobré mať možnosť vidieť viac, než ponúka momentálna viditeľnosť. Keď je človek v údolí, nevidí ďaleko. Čím hlbšie je údolie, tým kratší a menší je výhľad. Ale každý, kto má skúsenosť života, vie, že aj tam za horizontom, aj tam ďalej, je krajina, cez ktorú vedie cesta, cez ktorú sa dá ísť. Tým, že ja nevidím, ešte sa nekončí svet vôkol mňa. A ja svojou skúsenosťou a úvahou môžem vidieť viac. Dokážem to aj vo svojom duchovnom živote? Stačí prosiť a čakať na Toho, ktorý pripomenie a ukáže to viac - aj vo chvíľach plaču, smútku, neistoty či beznádeje. Vidieť dnešný deň ako súčasť času a čas ako súčasť večnosti, vidieť danú časť života ako jeden diel veľkého celku. Vidieť seba ako jeden plamienok veľkého ohňa života. Ježiš nás učí počítať s tým, čo je za horizontom našej dnešnej skúsenosti. Necháme Ho, aby nám to pripomenul, budeme sa od Neho učiť?