Slovak Czech English German Polish

Sobota, 31. júla 1999

Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj a On ti urovná chodníky. Vysoká inteligencia, vzdelanie na najlepších školách. Vedecké tituly a množstvo vedomostí. To je zaručený úspech a uznanie v spoločnosti. To je víťazstvo rozumu, schopnosti človeka myslieť, poznávať, vedieť. Rozum je veľmi dobrý Boží dar. Vďaka zaň. Len potrebuje spoločníka. Nesmie zostať sám, nesmie sa zatúlať, nesmie sa zaľúbiť do seba, lebo sa z tej samoty pomätie. Rozum potrebuje múdre srdce, srdce citlivé a schopné rozlišovať dobré od zlého. Srdce schopné poznávať Hospodina, srdce, ktoré rozumu stále pripomína, že je Božím darom a že má slúžiť Darcovi, obdarovanému a jeho blížnym. Vo všetkých vedomostiach poznávať Toho, Kto ich dal a Kto od človeka čaká, že s nimi bude dobre a správne nakladať. Nespoliehať sa na svoju rozumnosť a nebyť múdry len pre seba je krásna cesta dvoch spoločníkov, rozumu a srdca - k múdrosti. Tej Božej, tej večnej.