Slovak Czech English German Polish

August

Nedeľa, 01. augusta 1999

Hospodin bude súdiť národy..

Čítať ďalej: Nedeľa, 01. augusta 1999

Pondelok, 02. augusta 1999

Hospodin Boh zavolal na človeka a riekol: Kde si? A on odpovedal: Počul som ťa v záhrade, bál som sa.

Čítať ďalej: Pondelok, 02. augusta 1999

Utorok, 03. augusta 1999

Túžobne som čakal na Hospodina, a On sa sklonil ku mne a vyslyšal moje volanie.

Čítať ďalej: Utorok, 03. augusta 1999

Streda, 04. augusta 1999

Hospodin je dobrotivý voči všetkým, Jeho milosrdenstvo sa rozprestiera nad všetko Jeho stvorenie.

Čítať ďalej: Streda, 04. augusta 1999

Štvrtok, 05. augusta 1999

V bázni pred Hospodinom je silná nádej človeka i jeho synom je on útočišťom.

Čítať ďalej: Štvrtok, 05. augusta 1999

Piatok, 06. augusta 1999

Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich.

Čítať ďalej: Piatok, 06. augusta 1999

Sobota, 07. augusta 1999

Vytrhol si moju dušu zo smrti, oči od sĺz a nohy od pádu.

Čítať ďalej: Sobota, 07. augusta 1999

Nedeľa, 08. augusta 1999

Uzdrav ma, Hospodine, a budem uzdravený, zachráň ma, a budem zachránený.

Čítať ďalej: Nedeľa, 08. augusta 1999

Pondelok, 09. augusta 1999

Hospodin ponižuje i povyšuje.

Čítať ďalej: Pondelok, 09. augusta 1999

Utorok, 10. augusta 1999

Budem Ti ďakovať, Pane, medzi ľuďmi, ospevovať Ťa medzi národami.

Čítať ďalej: Utorok, 10. augusta 1999