Slovak Czech English German Polish

August

Nedeľa, 01. augusta 1999

Hospodin bude súdiť národy..

Register to read more...

Pondelok, 02. augusta 1999

Hospodin Boh zavolal na človeka a riekol: Kde si? A on odpovedal: Počul som ťa v záhrade, bál som sa.

Register to read more...

Utorok, 03. augusta 1999

Túžobne som čakal na Hospodina, a On sa sklonil ku mne a vyslyšal moje volanie.

Register to read more...

Streda, 04. augusta 1999

Hospodin je dobrotivý voči všetkým, Jeho milosrdenstvo sa rozprestiera nad všetko Jeho stvorenie.

Register to read more...

Štvrtok, 05. augusta 1999

V bázni pred Hospodinom je silná nádej človeka i jeho synom je on útočišťom.

Register to read more...

Piatok, 06. augusta 1999

Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich.

Register to read more...

Sobota, 07. augusta 1999

Vytrhol si moju dušu zo smrti, oči od sĺz a nohy od pádu.

Register to read more...

Nedeľa, 08. augusta 1999

Uzdrav ma, Hospodine, a budem uzdravený, zachráň ma, a budem zachránený.

Register to read more...

Pondelok, 09. augusta 1999

Hospodin ponižuje i povyšuje.

Register to read more...

Utorok, 10. augusta 1999

Budem Ti ďakovať, Pane, medzi ľuďmi, ospevovať Ťa medzi národami.

Register to read more...

KALENDÁR