Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 01. augusta 1999

Hospodin bude súdiť národy.. Žaloba, súd, odsúdenie. Alebo ospravedlnenie? Tak dobre sa žaluje, tak ľahko sa súdi, tak jednoducho sa odsudzuje. A ospravedlňuje sa po známosti. Kto je blízky môjmu srdcu, nájde ospravedlnenie aj pri riadnych podvodoch. Kto je môjmu srdcu vzdialený, dostane riadny súd aj za maličkosti. Často, veľmi často sme zaujatí sudcovia svojich blížnych. Škoda, že nie vždy, skôr zriedkavo sme vo svojom súdení zaujatí láskou. Naši blížni by vtedy pri nás dopadli celkom dobre. A čo takto vzdať sa posudzovania, súdenia, odsudzovania? A skúsiť to: prenechať hodnotiace a súdiace pojednávanie o našich blížnych tomu Jedinému? Vadí nám, že On je zaujatý láskou aj k tým, ktorých my práve nemilujeme? Že by ich mohol ospravedlniť? Chceli by sme Mu diktovať, ako má ohodnotiť našich blížnych? Nechajme Ho, nech koná, ako On chce. A naučme sa nielen slovne, ale srdcom opakovať: “...a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim...”.